Sbírka na rekonstrukci kabin

Číslo transparentního účtu:

237507280/0600

U příležitosti 100letého výročí založení klubu ,vedení FK Radošovice již několik měsíců intenzivně pracuje na přípravě žádosti o dotaci na rekonstrukci
materiálně technické základy, která byla koncem prosince 2020 vyhlášena Národní sportovní agenturou.
Rádi bychom Vás požádali o pomoc k získání této dotace formou finanční sbírky, kterou jsme nyní spustili, a která je pořádána formou
transparentního účtu.
Plánovaná rekonstrukce by měla odhadem dosáhnout k částce cca 9,6 mil Kč.
Pro splnění podmínek dotační výzvy je nutné využít 30% vlastních zdrojů, 70% je poté financováno plánovanou dotací.
Město Říčany již přislíbilo účast 15% finančních prostředků, FK Radošovice plánuje investici okolo 250 tis. Kč a zbylou část
bychom rádi vybrali formou této sbírky.
Doufáme, že se Vám plánovaný projekt líbí a že se nám společnými silami podaří dosáhnout úspěchu.

sponzoři

© 2024 FK Radošovice
Top chevron-down