Představení klubu

Vedení klubu

Radek Němeček
Předseda klubu
+420 602 369 8070.tkp.nemecek@seznam.cz
Štěpán Strejček
místopředseda
+420 722 915 742strejcek.stepan@gmail.com
Andrea Lorenčíková
sekretářka
+420 733 677 742alorencikova@gmail.com

Hřiště a areál FK Radošovice

Veškeré fotbalové dění, tréninky a zápasy probíhají na travnatém hřišti v krásném prostředí Říčanského lesa blízko koupaliště Jureček a na přátelském hřišti Tělovýchovné jednoty SK Pacov, které je  nedaleko.

Celý areál prošel v posledním roce úpravami, kde jsme vybudovali pro naše nejmenší dětské hřiště a přidali jsme i hřiště volejbalové za pomoci města Říčany a našich sponzorů. Obě jsou přístupná široké veřejnosti, a proto jsme velice rádi, že jsou oblíbená nejen u fotbalových fanoušků, ale i u místních občanů, kteří se u nás zastaví na chvilku odpočinku při procházce údolím Rokytky nebo při jakékoliv sportovní či relaxační aktivitě.

Rozvoj klubu - cíle sportovní strategie

Našim cílem je hlavně mládež, o kterou se pilně a usilovně starají dobrovolníci z řad našich rodičů.

Jejich práce je založena na přátelském a kamarádském vztahu k dětem na straně jedné a přísné tréninkové práci na straně druhé. Hráči jsou vedeni ke sportovní disciplíně a pravidelným poctivým tréninkům, ale také k tomu, že správný fotbalista hraje vždy za celý tým, nikoliv jen sám za sebe, což se projevuje především u starších ročníků v kombinační hře na hřišti. Snahou vedení týmu je i zvýšit zájem rodičů a vtáhnout je do dění celého oddílu při respektování autority trenéra.

Prvotním krůčkem je každopádně naše fotbalová předškolička a školička, kde děti seznamujeme s fotbalem a formou hry. Začínáme v nich tak budovat první fotbalové návyky, kreativitu a sebevědomí. Na školičku jsme patřičně hrdí, jelikož k nám každý rok rádi přicházejí noví členové.

Každoročně oddíly pořádají různé druhy zápasů a turnajů. Součástí přípravy je také letní soustředění oddílů ve sportovním areálu Tesla Horní Bradlo. Smysl soustředění vidíme nejen v posilování fyzické přípravy, dynamiky a fotbalové dovednosti, ale také v posilování takových hodnot, jako je přátelství a pomoc menším a slabším.

Historie

Foto: Elita Radošovice 1942. Stojící: R. Petr, L. Petr, Přivik, Karas, Strnad, Pacina, Stehlík, Štaf, Šmíd, Šeba, Vrbka, Kvarda. Sedící: Šlachta, Povolný, Beran, Krutský, Tesařík.

Z historie kopané v radošovicích

Obec Radošovice bývala v minulosti rekreačním místem i sídlem Pražanů a naopak – většina zdejších občanů dojížděla za prací do Prahy. Díky živému zájmu radošovických chlapců a nadšení průkopníků, byly vytvořeny příznivé podmínky pro vznik vlastního fotbalového klubu.

Příznivců a nadšenců bylo v té době dostatek, a tak v roce 1921 dochází k sestavení sportovního kroužku, který by provozoval kopanou.

U jeho zrodu stáli: VÁCLAV OLMR, HYNEK BAAR, BEDŘICH A LADISLAV PETROVI, VÁCLAV WALTER.

Plných patnáct let se nový sportovní klub snažil, aby měl své vlastní hřiště. Bylo napsáno desítky žádostí a proseb. Až rok 1924 se zdál být slibný. V té době při parcelaci lesa na rodinné domky, klub zakupuje pozemky za 35 000 Kč poblíže Olivovny. Později se však ukázalo, že toto řešení bylo nešťastné, neboť nebylo dovoleno budovat hřiště na zakoupeném pozemku, aby nebyl porušován klid v ozdravovně Olivovna.  Avšak ani pozemek se nesměl prodat již dalším překupníkům. Toto mrtvé stanovisko trvalo třináct let až do roku 1937, kdy konečně pozemky za plnou cenu odkoupila obec pražská. Kolik však za ta léta bylo napácháno škody na sportu, to nemohl nikdo nahradit.

Přesto se však hrálo, i když jen na cizích hřištích a pronájmy tak zatěžovaly pokladnu. O kopanou byl stále větší zájem, a tak bylo nutné zažádat o schválení řádného spolku. Žádost byla podána na podzim roku 1921 s tím, že název bude znít: Sportovní klub Radošovice a již v únoru 1922 politická správa Žižkov ustavení spolku schválila.

Takto schválený klub mohl již svolat první řádnou valnou hromadu a zvolit výbor, který by odpovídal za jeho činnost. V březnu byla svolána valná hromada a zvolen výbor:

Předseda: V.Olmr, místopředseda: H. Baar , hospodář : B. Petr, sekretář : L. Petr  i další ,kteří postupně řídili radošovickou kopanou v jejich počátcích.(Navrátil, Koukal, Lundák, Strnad, Bláha ) vykonali velmi záslužnou práci za velmi nesnadných podmínek.  Získat vlastní hřiště se podařilo r. 1937, kdy byla klubu přidělena mokrá louka u Rokytky a v r. 1939 bylo hřiště slavnostně otevřeno.  V 50. letech byl klub sloučen s místním Sokolem a přejmenován na Sokol Radošovice. Po r. 1992 se klub osamostatnil a pokračuje ve své činnosti pod názvem FK Radošovice.

1921
Založení klubu SK Radošovice
1933
Zařazení do IV.třídy říčanského okrsku
1937
Přidělení mokré louky u Rokytky/budování kabin
1939
6. 8. 1939 slavnostní otevření hřiště
1946
Postup do II .třídy pražského oddělení
1948
Vznik Sokolu Radošovice oddíl kopané
1950-1955-1964
Sestup do III. třídy - následný postup do I.B třídy -umístění na 4.místě a následný sestup do II. třídy – 1955 skončení na 6.místě a sestup do III. třídy -1964 sestup do 4.třídy
1992
Osamostatnění – vznik FK Radošovice

sponzoři

© 2024 FK Radošovice
Top chevron-down